DIVERSE STRAALMETHODES

De straalprocessen hebben zich op grond van hun veelzijdige inzetmogelijkheden bij de mechanische oppervlaktebewerking tot een belangrijke bewerkingsmethode in de productie ontwikkeld. De bij de productie toegepaste straalprocessen werken met een gesloten straalmiddel kringloop, d.w.z. ze hebben geen nadelige invloed op het milieu.