TURBIN RENSESYSTEM (SLYNGRENSE MASKIN)

ROTASJONS TURBIN RENSESYSTEM

Rotasjonsystem for effektiv overflatebehandling av tunge arbeidsobjekter og for rensing av former. Vekt kapasitet på rotasjonsbordene inntil 1.5 tonn med dreiediameter inntil 2.5 m.


TROMMELBELTE TURBIN RENSESYSTEMER

Effektiv ved  seriebearbeiding med kapasitet inntil 1500 liter. Robust, friksjons frie gummimatter eller transportbånd produsert i stål. Bæreevne inntil 1000 kg per serie.


HENGEBANE TURBIN RENSE SYSTEMER

Stor gjennomkjørings kapasitet for objekter som ikke tåler høy anslagskraft. arbeidsobjekt dimensjoner med diameter fra 0.5 til 2 meters og høyde fra 1 til 2 meter er tilgjengelig. Arbeidsobjekter med vekt inntil 5 tonn.