SPESIAL SYSTEMER

SATELITTSANDBLÅSE SYSTEMER

Satellitt Sandblåse systemer med fritt hengende og roterende satellitter for individuell verktøy- bearbeiding.


ROTASJONS SANDBLÅSE KABINETTER

Rotasjons sandblåsekabinetter med borddiameter inntil 3 meter. Rengjøring av støpeformer og serie- bearbeiding av arbeidsobjekter med bæreevne inntil 5 tonn


SANDBLÅSE ANLEGG MED TRANSPORTBÅND

Sandblåseanlegg med transportbånd for effektiv individuell  bearbeiding av arbeidsobjekter.
Stor gjennomløpshastighet, tiden samsvarer med arbeidsobjekts kapasiteten.