STANDARD KABINETTER

INJEKTOR BLÅSEKABINETT

Tilpasset til din produksjonsmessige arbeidsmengde. Vi tilbyr et stort utvalg av manuelle eller automatisk betjente løsninger. Dette medfører at blåserensingen blir utført på en individuell og praktisk måte.


Instalaţii de sablare sub presiune

Trykktank blåsesystem med opp til 10 sammensatte trykktanker. Ekstremt høy blåseytelse for overflatebearbeidelse under de tøffeste forhold.


VÅTBLÅSEKABINETTER

Med forsiktighet og bruk av finkornet rensemiddel bearbeides sensitive overflater i våre våtblåsekabinetter. Det nyeste innen matepumper og agitatorer garanterer lang driftstid.