TRYKKTANK BLÅSESYSTEM

DINE FORDELER

Lang arbeids avstand er mulig


Dine fordeler:

  • Jevn, homogen styrke per enhet overflate

  • Trykkluft og blåsemiddel blir matet inn i blåsestrømmen fra samme beholder.

  • Uavhengig av den spesifikke vekten til rensemiddelet,  blir rensemiddelet  presset inn i slangen og følger så med trykklufts strømmen.

  • Lang arbeids avstand er mulig da rensemiddelet skytes ut ved høy hastighet.