GRAVITATASJON BLÅSESYSTEM

DINE FORDELER

FORDELER Homogen, anslag-skånsomt rensemiddel renser ved lavt blåsetrykk.


Dine fordeler:

  • Trykkluft og rensemiddel blir matet til blåsepistolen fra to separate beholdere.

  • Rensemiddelet blir ikke sugd inn i sandblåsesystemet sin silo men matet via en skrue som går til elevatoren og havner så i matesiloen.

  • Rensemiddelet faller ned i blåsepistolen grunnet sin egenvekt og blir så propelert av trykkluften systemet blir matet med.

  • Homogen, anslags-skånsomt rensemiddel skytes ut av blåsestrømmen selv med  lavt blåsetrykk, eksempelvis mindre enn 1 bar.