INJEKTOR BLÅSESYSTEM

DINE FORDELER

Øyeblikkelig blåse styrke ved start


Dine fordeler:

  • Luftstrømmen har alltid en mindre hulldiameter enn blåsestrømmen (behov av mindre luft).

  • Trykkluft og rensemiddel blir matet til blåsepistolen fra to separate tanker.

  • Rensemiddelet blir akselert og får større anslagskraft pga blåsestrømmen.

  • Høy automasjon på systemet fordi man ikke trenger noe transportbånd eller lignende løsninger for  å transportere rensemiddelet.

  • Umiddelbar blåsestyrke ved oppstart da trykk ikke trenger å bygges opp.