TURBIN RENSESYSTEMER

DINE FORDELER

konstant rensesemiddel mating til turbinene


Dine fordeler:

  • Rensing uten trykkluft  skjer på følgende måte rensemiddelet blir slynget rundt av sentrifugalkreftene fra turbinene uten behov av trykkluft.

  • Renseemiddelet treffer arbeidsobjektenes overflate med høy, konstant styrke fra en satt avstand slik at strålebildet på rensemiddelt blir spredd optimalt.

  • Kontinuerlig og konstant mating av renseemiddel til turbinene.

  • Metallisk eller organisk rensesemiddel kan normalt benyttes