RODZAJE ŚRUTOWANIA

Dzięki możliwości wszechstronnego zastosowania śrutowanie stało się jedną z najważniejszych metod mechanicznej obróbki powierzchniowej. Śrutowanie odbywa się w zamkniętym obiegu ścierniwa, tzn. bez ujemnego wpływu na środowisko naturalne.