TECHNOLOGIA ŚRUTOWANIA GRAWITACYJNO-INIEKCYJNEGO

PAŃSTWA KORZYŚĆ

Równomierne doprowadzenie ścierniwa przy niskim ciśnieniu śrutowania


Szczególne właściwości:

  • Sprężone powietrze i ścierniwo doprowadzane są do pistoletu śrutowniczego przy pomocy dwóch oddzielnych przewodów.
     
  • Ścierniwo nie jest zasysane z leju maszyny, lecz poprzez lej ślimakowy i przenośnik kubełkowy transportowane jest do zasobnika ścierniwa.
     
  • Ze względu na ciężar własny ścierniwo opada do pistoletu śrutowniczego, po czym przyspieszone zostaje w dyszy śrutowniczej przy pomocy sprężonego powietrza.
     
  • Równomierny wytrysk ścierniwa z dyszy śrutowniczej przy niskim ciśnieniu śrutowania, np. poniżej 1 bar.