TECHNOLOGIA ŚRUTOWANIA INIEKCYJNEGO

PAŃSTWA KORZYŚĆ

Śrutowanie natychmiast po włączeniu maszyny


Szczególne właściwości:

 • Dysza powietrzna ma zawsze otwory o mniejszej średnicy niż dysza śrutownicza (mniejsze zapotrzebowanie w powietrze).
   
 • Sprężone powietrze i ścierniwo doprowadzane są do pistoletu śrutowniczego przy pomocy dwóch oddzielnych przewodów.
   
 • Przyspieszenie ścierniwa następuje w dyszy śrutowniczej.
   
 • Dobre zautomatyzowanie maszyn, ponieważ niepotrzebne są żadne urządzenia transportujące lub przenośniki ścierniwa.
   
 • Śrutowanie rozpoczęte zostaje natychmiast po włączeniu maszyny, gdyż nie jest konieczne uprzednie powstanie ciśnienia.