TECHNOLOGIA ŚRUTOWANIA NA MOKRO

PAŃSTWA KORZYŚĆ

Minimalna chropowatość


Szczególne właściwości:

  • Sprężone powietrze i mieszanina ścierniwa i wody doprowadzane są do pistoletu śrutowego przy pomocy dwóch oddzielnych przewodów.
     
  • Transport mieszaniny ścierniwa i wody odbywa się przy pomocy pompy głębinowej, przy czym część mocy pumpy wykorzystywana jest do ciągłego mieszania ścierniwa z wodą. Ma to ogromne znaczenie dla równomiernego śrutowania.
     
  • Minimalna chropowatość, ponieważ cząstki ścierniwa otoczone są wodą, która łagodzi efekt uderzenia.
     
  • Z reguły do obróbki używane są tylko ścierniwa mineralne.