OTRYSKÁVACIA TECHNIKA A SPÔSOBY OTRYSKÁVANIA

 

Vedieť ako na to!

 

 

Otryskávacia technika je súčet všetkých používaných spôsobov otryskávania k mechanickej úprave povrchov rôznych dielov pomocou otryskávacieho prostriedku.

 

V klasickej otryskávacej technike sú za hlavný nástroj považované jednotlivé zrná otryskávacích prostriedkov, s ktorými sa povrchy dielov mechanicky opracovávajú. Ako nosič otryskávacieho média je tradične stlačený vzduch alebo vodné prúdenie. Privedený stlačený vzduch alebo vodné prúdenie je zároveň zdrojom energie k otryskávaniu s potrebnou kinetickou energiou pre zrýchlenie jednotlivých zŕn. V závislosti od účelu a požiadaviek na výsledok sú možné rôzne spôsoby otryskávania.

 

Široká aplikačná oblasť otryskávacej techniky zahŕňa takmer celé priemyselné odvetvie. Spektrum siaha od najmenších dielikov s menšími priemermi ako 1 mm až po celé lode alebo mostové stavby, ktorých vonkajšie steny je možné taktiež otryskávať.

_____________________________________________________________________________________________________

V oblasti výroby patrí otryskávanie k najvýznamnejším postupom pre mechanické opracovávanie povrchov. Takéto opracovávanie je veľmi rýchle a pre priemyselnú produkciu mimoriadne efektívne. Je to uzavretý kolobeh otryskávacieho prostriedku bez zaťažovania životného prostredia. Použitý otryskávací prostriedok a jeho zvyšky sú spravidla bez produkcie odpadov.

 

Všetky otryskávacie zariadenia a otryskávacie kabíny od AUER sú k dispozícii alternatívne so stlačeným vzduchom, s vodným prúdením alebo s odstredivým kolesom. Jednotlivé techniky sa líšia vo výkone otryskávacej energie na plochu a v nosičoch média. V nasledujúcich textoch sú jednotlivé spôsoby bližšie opísané: