TLAKOVÝ SPÔSOB OTYRKÁVANIA

VÝHODY

Umožňuje vysoké pracovné nasadenie


Hlavné vlastnosti:

Vysoký a na plochu rovnomerne pôsobiaci výkon.

Stlačený vzduch a otryskávací prostriedok sú privádzané k otryskávacej dýze jednou spoločnou hadicou.

Bez ohľadu na rozdielne hmotnosti otryskávacieho prostriedku je tento prostriedok vtláčaný do hadice a ďalej je unášaný stlačeným vzduchom.

Umožňuje vysoké pracovné nasadenie (dýzový výstupný otvor -  povrchy dielov), prostredníctvom vysokej rýchlosti otryskávacieho prostriedku