INJEKTOROVO-GRAVITAČNÝ SPÔSOB

VÝHODY

Rovnomerné, okamžité prúdenie otryskávacieho prostriedku pri nízkej spotrebe stlačeného vzduchu


Hlavné vlastnosti:

Stlačený vzduch a otryskávací prostriedok sú privádzané k otryskávacej pištoli cez dve oddelené hadice.

Otryskávací prostriedok nie je nasávaný z násypníka, ale prostredníctvom šnekového a korčekového mechanizmu je privádzaný do horného zásobníka.

Otryskávací prostriedok padá na základe jeho vlastnej váhy do tryskacej pištole a následne je vo výstupnej dýze urýchlený stlačeným vzduchom.

Rovnomerné, okamžité prúdenie otryskávacieho prostriedku pri nízkej spotrebe stlačeného vzduchu, napr. pod 1 bar.