OTRYSKÁVANIE S ODSTREDIVÝM KOLESOM

VÝHODY

Rovnomerný prísun otryskávacieho prostriedku k odstredivému kolesu


Hlavné vlastnosti:

Stlačený vzduch privádza otryskávací prostriedok priamo k odstredivým silám lopatkového kolesa bez potreby ďalšieho dopravníku.

Vysoký a na plochu rovnomerne pôsobiaci výkon aj pri vysokom pracovnom nasadení.

Nepretržitá rovnomernosť prísunu otryskávacieho prostriedku k odstredivému kolesu .

Spravidla sa používa len kovové alebo organické otryskávacie prostriedky.