TÜRBINLI KUMLAMA TESISLERI

DÖNER TABLALı KUMLAMA TESISLERI

Ağır materyallerin etkin olarak yüzeylerinin işlenmesi ve kalıpların temizlenmesi için döner tablalı tesisler. 2,5 m.ye kadar tabla çaplarında döner tablaların taşıma kapasitesi 1,5 tona kadardır.


TAMBURLU TÜRBINLI KUMLAMA TESISI

1500 l.ye kadar kapasite ile etkin parti işlemesi. Çelikten sağlam, aşınmaya yüksek dayanıklı lastik minderler veya iletim bantları. Şarj başına 1000 kg.a kadar taşıma yükleri.


ASKıLı KUMLAMA TESISLERI

Darbe açısından hassas parçalar için yüksek nüfuz kapasiteleri. 0,5 ila 2 m çap ve 1 ila 2 m yükseklik ile askı tertibatı ebatları teslim edilebilir. Askı tertibatları, 5 tona kadar ağırlıklar ile asılabilir.